top of page

Heathcote Wine Show

2022 Show: Carmenere 2020 - BRONZE

2019 Show: GSM 2017 - BRONZE

                                Carmenere 2017 - BRONZE

                               

2018 Show: Shiraz 2016 - GOLD

                                GSM 2016 - SILVER

                                Carmenere 2016 - BRONZE

                                Shiraz 2015 - BRONZE

                                Shiraz 2017 - BRONZE

2017 Show: Arek Special Release Shiraz 2014 - GOLD

                                Shiraz 2015 - BRONZE

                                Shiraz 2016 - BRONZE

2016 Show: Shiraz 2015 - SILVER

                                Cabernet Sauvignon 2015 - BRONZE

                                GSM 2015 - BRONZE

2015 Show:  Shiraz 2014 - GOLD

                                Shiraz 2013 - SILVER

                                GSM 2014 - SILVER

 

2014 Show:  Shiraz 2013 - BRONZE

                                Ellena Special Release Shiraz 2012 - BRONZE

                                Cabernet Sauvignon 2012 - GOLD

Victorian Wine Show

2022 Show: 'ARS' Shiraz 2017 - BRONZE

2019 Show: Shiraz 2017 - SILVER

                       

2018 Show: Shiraz 2016 - SILVER

                                GSM 2016 - BRONZE

2017 Show: Rose 2017 - SILVER

                                Shiraz 2016 - BRONZE

                                Shiraz 2015 - BRONZE

2016 Show: Shiraz 2015 - SILVER

                                BST Shiraz 2015 - BRONZE

                                GSM 2015 - BRONZE

 

2014 Show:  Shiraz 2013 - SILVER

                               

bottom of page